rökning under graviditeten

Rökning under graviditeten

Att röka när man är gravid kan innebära en stor risk för fostret. Rökning under graviditeten ökar bland annat risken för missbildning och hämmar barnets tillväxt. Röker du tidigt i graviditeten men sluter innan vecka 12 så är det positivt för barnet.

Varför ska man inte röka när man är gravid?

Många rökare slutar röka så snart de är gravida, men för vissa är det svårt. Hur påverkar egentligen rökningen fostrets utveckling. Vad händer i kroppen om man röker när man är gravid?

Rökning under graviditeten ökar bland annat risken för missfall, det kan leda till sämre fostertillväxt och för låg födelsevikt. Det är även vanligare hos rökare att förlossningen sätter igång för tidigt. De giftiga ämnena når fostret via moderkakan och navelsträngen. En cigarett för den blivande mamman motsvarar hela två för barnet i magen.

Att röka när du är gravid

I början av 1980-talet så rökte nästa var tredje gravid kvinna i Sverige under graviditeten. Mellan 1983 och 2013 minskade andelen kvinnor som röker när de är gravida från 31,4 till 5,6 procent. Detta är en mycket positiv utveckling. Orsaken tros främst vara en kombination av medvetenhet samt att det är tabu och skuldbelagt att röka under graviditeten.

Rökning tidigt under graviditetenProblem med rökning hos gravid lever dock kvar i vissa grupper. Hos förstföderskor under 24 år och hos utrikesfödda är andelen rökare betydligt högre. Statistik visar även att det är en mindre andel gravida som röker i storstadsområdena än på landsbygden.

Svårare att bli gravid när man röker

Rökning påverkar både män och kvinnor negativt och gör det svårare att bli gravid. Rökning påverkar bland annat äggcellerna, äggledarna, äggstockarna och har dessutom en negativ påverkan på produktionen av östrogen. Hos män som röker kan rökning resultera i att blodkärlen i penisen drar ihop sig vilket gör att det blir svårare att få stånd. Rökning gör också att färre livsdugliga spermier tillverkas i testiklarna jämfört med hos en icke-rökare.

Vad händer när man röker under graviditeten?

Att röka under graviditeten är inte bara farligt för dig utan även för det barn som utvecklas inne i magen. Kolmonoxiden från cigarettröken tränger bort syre från de röda blodkropparna och gör att fostret hela tiden lider av viss syrebrist. Nikotinet gör även så att blodkärlen drar ihop sig så att barnet får sämre blodtillförsel. När det gäller just ämnena kolmonoxid och nikotin får fostret högre halter i sig än mamman. Tillsammans har de olika giftämnena en stor negativ påverkan på fostret, vilket gör barnet sämre rustat för att klara påfrestningar.

Rökning gör även att moderkakan fungerar sämre. Moderkakan får svårare att transportera näring till fostret och slaggprodukter från fostret. Tänk på att även vattenpipa och e-cigaretter innehåller nikotin, kolmonoxid och andra giftiga ämnen. Du bör därför undvika även detta under graviditeten.

Måste jag sluta helt och hållet?

Det är bättre att röka lite än mycket. Den viktigaste skillnaden när det kommer till effekten på fostret ligger dock i att röka eller att inte röka. Rekommendationen när det kommer till rökning är därför tydlig. Bestäm dig för att sluta helt!

Det hjälper heller inte att gå över till light-cigaretter, då dessa är lika skadliga som vanliga cigaretter. Detta beror bland annat på att de flesta som röker sådana cigaretter röker fler cigaretter och inhalerar kraftigare för att få samma effekt.

Om gravida som röker slutar röka minskar riskerna till nivåer som är jämförbara med de kvinnor som inte rökt under graviditeten.

Vilka risker är förknippade med rökning under graviditeten?

Om den blivande mamman röker under graviditeten så får fostret i sig mer kolmonoxid och andra gifter än mamman. Risken för missfall ökar med 50%! Vid rökning under graviditeten så ökar också risken för tidig avlossning av moderkakan samt risken för missbildning som exempelvis gomspalt. Utöver detta så finns risken att barnet tillväxt hämmas till följd av en sämre förmåga att tillgodogöra sig näring.

På längre sikt så tyder studier på att barn till rökare kan vara lite senare i växten även efter födseln. Man har även hittat ett tydligt samband mellan rökning under graviditet och plötslig spädbarnsdöd. Studier har även visat att det finns en samband mellan mödrar som röker under graviditeten och en ökad risk för luftvägsinfektioner och öroninfektioner.

Studier som har följt barn upp i 30-40 årsåldern har även visat att barn till mödrar som rökt under graviditeten har en sämre mental och intellektuell utveckling. Detta kan visa sig i sämre språk och läsfärdigheter och därmed lägre betyg under hela studietiden.

Sammanfattning av risker vid graviditet och tobak:

  • Tobak ger lägre fertilitet hos både män och kvinnor.
  • Rökning under graviditeten leder till dålig fostertillväxt, ökad risk för missbildning, missfall, tidig födelse och ökad risk för dödfödsel.
  • Nikotinet påverkar hjärnan negativt genom att på onaturlig väg ge hjärnan en ökad aktivitet. Detta lurar hjärnan och gör att den stänger av utvecklingen av mängden nervceller. Till följd av detta förmodas många barn födas med en mindre hjärna än vad de annars skulle ha gjort.
  • Rökning under graviditeten ökar dessutom risken med tre gånger för att få en allvarlig infektion med meningokocker (ex epidemisk hjärnhinneinflammation).
  • Hos mammor som rökt när de varit gravid föreligger också en högre risk för plötslig spädbarnsdöd samt mindre lungkapacitet och en ökad risk för cancer senare i livet.

Rökning tidigt / första veckorna i graviditeten

Spelar det någon roll om jag slutar röka senare i graviditeten?
Visst är det bättre att sluta sent än aldrig. Studier visar att om du slutar helt att röka innan den fjärde graviditetsmånaden (innan utgången av vecka 12) så är det svårt att hitta några allvarliga skador hos barnet senare. Det är till och med så att det kan hjälpa barnet om du slutar bara några veckor eller dagar före födseln.

Passiv rökning under graviditeten

Det finns studier idag som visar att även passiv rökning under graviditeten kan ha en negativ påverkan. Främst visar studien att risken för missfall ökar. Studien genomförd av Lena George vid Karolinska Institutet i Stockholm visade att passiva rökning ökar risken för missfall med hela 67 procent. Bland de som undersöktes i studien var så många som en fjärdedel av de kvinnor som fick missfall passiva rökare.

Snusning under graviditeten

Forskning som presenterats under 2017 vid Karolinska Institutet visar att snusanvändning under graviditeten är kopplad till lika stora risker som rökning när det kommer till dödföddhet, för tidig födsel, gomspalt och plötslig spädbarnsdöd. Precis som vid rökning så lönar det sig att sluta snusa tidigt i graviditeten – då sågs ingen riskökning alls.

Sluta-röka-linjen

Du kan ringa till Sluta-röka-linjen och få hjälp. Telefonnumret är 020-840000. Det är gratis att ringa till Sluta-röka-linjen.

Andra som läste om rökning under graviditeten läste även mer om att ta alvedon under graviditetenrökning med nyfödd samt mer om kostråd för gravida.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
Email

Fler artiklar om kost och hälsa

heminsemination

Heminsemination

Heminsemination, dvs att insemination som genomförs i hemmet har blivit allt vanligare. Hur går det till att inseminera hemma? Vilka regler gäller vid heminsemination? Vad ska man tänka på vid insemination hemma?

Läs artikeln »
gravid folsyra

Folsyra gravid

Folsyra rekommenderas till dig som är eller försöker att bli gravid. Varför ska gravida ta folsyra? Vad är folsyra? Vilka risker finns det med folsyratillskott under graviditeten? Du bör ta ungefär 400 mikrogram folsyra per dag redan när du försöker att bli gravid. Fortsätt med folsyra fram till du är i graviditetsvecka 12.

Läs artikeln »
Träningsprogram mammaträning

Mamma fit

Träningsprogrammet – Mamma fit är framtaget som ett sista steg i din mammaträning efter graviditet och förlossning. Programmet kommer bygga muskelstyrka, uthållighet och din puls kommer att höjas.

Läs artikeln »
tvillingar

Tvillingar

Det finns två typer av tvillingar, enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Ofta blir graviditeten med tvillingar något kortare än en normal graviditet som är 40 veckor. I denna artikel kan du läsa mer om tvillingar och om hur det är att föda och vara gravid med tvillingar.

Läs artikeln »
Blöjeksem

Blöjeksem hos barn

Blöjeksem och blöjutslag är vanligt hos barn. Orsaken till blöjeksem är åtsittande och våt blöja. Det finns enkla tips för att undvika och behandla symptomen. Blöjutslag kommer både vid användning av vanlig blöja samt av tygblöja.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.