Babyhjälp logo

Förlossningsdepression

- Varför drabbas man av förlossningsdepression?

Är du rädd att du ska drabbas av förlossningsdepression? Att reagera på stora händelser i livet är helt normalt. Ett barn innebär en stor förändring och kanske är du inte redo eller känner dig överväldigad och maktlös inför den nya situationen. Drabbas man av förlossningsdepression är det viktigt att man får den behandling som är nödvändig.

Depression är en psykisk sjukdom och när denna uppstår under veckorna eller månaderna efter en förlossning så kallas det för förlossningsdepression (på latin postnatal depression).

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför


8 till 15 procent av alla nyförlösta kvinnor får någon form av depression som varar mer än två veckor. Av dessa kvinnor utvecklar ungefär hälften en depression där behandling är nödvändig. De flesta allvarliga depressioner uppstår under den första månaden efter förlossningen. Utan behandling kan depressionen vara i månader. Förlossningsdepression är dock inte samma sak som ledsenhet efter förlossningen. Det är inte större risk att bli deprimerad när man får barn än att få en depression vid andra omvälvande faser i livet.

Ledsen och nere - inte alltid förlossningsdepression

FörlossningsdepressionUngefär hälften av alla mammor har kort efter förlossningen en period av humörsvängningar där ofta även gråten ständigt hänger i luften. Allt kan under denna period kännas omotiverat och all oro för barnet kan bli för mycket och även irriterande. Detta är normalt dock inte förlossningsdepression utan en tillfällig period av ledsenhet, även kallad "baby blues". Detta beror på den plötsliga förändring av hormonbalansen i kroppen som äger rum efter en förlossning. Ofta blir det inte bättre av att man ofta är fysiks utmattad samt lider av sömnbrist. Tillståndet går över av sig själv och varar allt från några timmar till några dagar. Vanligtvis dyker denna nedstämdhet, som alltså vanligen inte är en förlossningsdepression, upp efter 2-3 dagar efter att barnet fötts.

Om känslan av nedstämdhet och oro inte går över inom ett par veckor utan fortsätter eller blir värre kan det vara tecken på en begynnande förlossningsdepression. Man bör då söka hjälp. I första hand på BVC, barnavårdscentralen eller på vårdcentralen. Läs mer om symptom på förlossningsdepression.

Varför drabbas man av förlossningsdepression?

Orsaken till en förlossningsdepression är svår att förklara och det finns flera olika teorier. Viktigt att känna till att förlossningsdepression normalt inte handlar om huruvida du älskar ditt barn eller inte, utan det har vanligen naturliga orsaker som kan vara psykiska, sociala eller fysiska.

Utlösande faktorer kan vara en mycket svår förlossning eller problem med amningen som gör att man som nybliven mamma tvivlar på sin egen förmåga att ta hand om barnet. En annan orsak till att man drabbas av förlossningsdepession kan vara att man inte ville skaffa barn från början eller att man saknar stöd i sin omgivning. Även konflikter i familjen kan göra att man känner sig ensam eller upplever att man inte får tillräckligt med stöd.

En av de mest accepterade orsaksteorierna är att de häftiga svängningarna i progesteron- och östrogennivåerna efter förlossningen är avgörande för att depressionen ska orsakas. Förlossningsdepression kan också bero på rubbningar i sköldkörtelns funktion. Då brukar symtomen på depression komma senare, ungefär två till fem månader efter förlossningstillfället. När man får behandling mot sköldkörtelrubbningarna försvinner då även förlossningsdepressionen.

Oftast är det flera olika saker som samverkar och som leder till att man förlorar känslan av sammanhang.

Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför

Förlossningsdepression och påverkan på barnet

Om detta finns det väldigt liten forskning. Man vet att anknytningen till mamman eller annan omsorgsperson under första levnadsåret är betydelsefullt för barns utveckling. Man tror att en förlossningsdepression kan störa denna anknytningsprocess mellan mamma och barn genom att depressionen gör det svårare för mamman att läsa sitt barns signaler. När förlossningsdepressionen är förbi kommer anknytningen normalt igång igen, men ju tidigare detta händer ju bättre är det. Tveka därför inte att söka hjälp om du tror dig vara drabbad av förlossningsdepression.

Läs mer: Amningshjärna

Förlossningsrädsla vs förlossningsdepression

En finsk studie som publicerades i slutet av 2013 visar att kvinnor som blivit diagnostiserade för förlossningsrädsla löper högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Störst risk löper de kvinnor som har en generell historik av depression. För en kvinna med rädsla inför förlossningen, men utan en historia av depression, är sannolikheten att drabbas av en förlossningsdepression hela tre gånger så stor som för en kvinna som inte upplevs någon rädsla. Studier visar även att risken för förlossningsdepression är störst efter förlossningen av en kvinnas första barn.

Mer om: Förlossningsrädsla

Förlossningspsykos inte samma som förlossningsdepression

Förlossningsdepression ska inte heller förväxlas med förlossningspsykos (även kallad post partum psykos). Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver att man läggs in på sjukhus. När det inträffar varierar, men oftast kommer det inom 6 veckor från förlossningen. Hur ofta det förekommer är svårt att säga då resultatet är lite olika från studie till studie. Runt 1 på 500-2000 är förekomna sannolikheter, så tillståndet är väldigt ovanligt.

Rekommenderad läsning

Moderslycka : vart tog glädjen vägen? : en mammas berättelse om depression efter förlossningen av Helena Askén

När Helena Askén föder sitt första barn överrumplas hon av lycka, men snart börjar tillvaron kännas alltmer tung. Glädjen över barnet blandas plötsligt med skuldkänslor och ilska. Hon drabbas av en depression efter förlossningen...
Köp boken här!


Källa förlossningsdepression: 1177, Vårdguiden, sjukvårdsupplysningen, samt information från barnmorskor

De som läst avsnittet om Förlossningsdepression, Förlossningsångest, Postpartumdepression läste även mer om symptom på förlossningsdepression och om barns utveckling den första tiden.

Symptom

Hur vet du om du drabbats av en förlossningsdepression? Om du känner dig trött och nedstämd, har skuldkänslor, humörssvängningar, ångest och sömnproblem eller känner stark oro eller panik... då kan du vara drabbad!

» Mer om symptom på förlossningsdepression.

Barnmorskor vs läkare

Barnmorskor är de som är experter på normala födslar, vilka hanteras bäst med så få störningar och så lite inblandning som möjligt. Förlossningsläkare är däremot experter på förlossningar som inte följer det normala och är ofta även utbildade kirurger och kan utföra kejsarsnitt eller akut avlägsna livmodern om det skulle behövas.

Pengar

Hur mycket pengar får du när du är pappa- eller mammaledig? Vet du vilka regler som gäller för föräldrapenning och vad det är som egentligen påverkar hur mycket pengar du får ut?

» Mer om föräldrapenning

Barntema
Blod

Visste du att kvinnan under förlossningen ofta blöder mindre än en halvliter blod! Det är dock inte ovanligt att blöda mer. Under graviditens sista tid så har kroppen bunkrat upp en blodreserv så att kvinnan ska klara av denna blodförlust relativt bra.